Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

ToeLaatbaarheidsVerklaringen

 

ToeLaatbaarheidsVerklaringen commissie (TLV)

Het samenwerkingsverband heeft de taak vast te stellen welke leerlingen toelaatbaar zijn tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaringen commissie beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt en adviseert de directeur van het samenwerkingsverband de TLV wel of niet af te geven. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger (rector / directeur / schoolleider) van elke V(S)O school met een locatie in de regio Waterland. De commissie wordt ondersteund door twee onafhankelijke deskundigen die tevens de taak van secretaris hebben. De deskundigen beoordelen of de aanvraag compleet is en onderzoeken of er nog andere passende onderwijs mogelijkheden zijn alvorens de commissie te adviseren. Als er andere mogelijkheden gezien worden, dan zal de loketmedewerker altijd contact opnemen met de aanvragende school en ouders zodat zij hierover mee kunnen denken.

 

Op afroep beschikbaar: advies commissie leerlingzorg

Deze commissie bestaat uit (senior) vertegenwoordigers van de scholen binnen het samenwerkingsverband, voorheen lid van de Permanente Commissie Leerlingzorg. De leden hebben allen ruime ervaring op verschillende onderwijstypen opgedaan. De taken van de commissie beperken zich tot het bieden van consultatie en advies voor de incidentele gevallen waarin de medewerkers van het Loket VO Waterland onvoldoende antwoord kunnen geven of een extra toets van hun advies nodig achten.

 

Digitaal aanmeldloket (Onderwijs Transparant)

Scholen melden hun advies, consultatie en TLV aanvragen altijd digitaal aan. Het samenwerkingsverband heeft een digitaal aanmeldloket (Onderwijs Transparant) dat speciaal is ingericht en sterk is beveiligd om privacy gevoelige gegevens zorgvuldig te kunnen verwerken.
Elke VO school in de regio Waterland heeft via de ondersteuningscoördinator toegang tot dit digitale aanmeldloket. Scholen buiten de regio Waterland kunnen, als zij in hun regio ook zijn aangesloten bij dit digitale systeem, eveneens via dit loket een aanmelding doen. Scholen die niet zijn aangesloten op Onderwijs Transparant kunnen per mail of telefonisch contact opnemen voor overleg en advies met de loketmedewerkers.

Het verzenden van tot personen herleidbare privacy gevoelige documenten per mail raden wij in verband met wetgeving met betrekking tot bescherming van privacy af.

Checklisten


Voor de elk type TLV aanvraag is een hulpmiddel in de vorm van een checklist beschikbaar. De checklisten zijn hieronder te downloaden.

Onze scholen