Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

ReboundTOM

ReboundTOM is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs in Waterland.

 

ReboundTOM is bedoeld voor jongeren die om reden van gedragsproblemen en/of motivatieproblemen tijdelijk niet het lesaanbod in hun reguliere school kunnen volgen. Het is de bedoeling dat de leerling na afloop van de Rebound periode terugkeert op de eigen school.
Rebound is een voorziening waar onderwijs en (jeugd)hulpverlening Levvel samenwerken om schooluitval te voorkomen. In de groep zijn altijd een docent en een onderwijsassistent aanwezig. Vakonderwijs in de exacte vakken wordt door een bevoegde, bekwame vakdocent verzorgd.
Er kunnen maximaal 12 leerlingen tegelijkertijd geplaatst zijn. De verblijfsduur varieert gemiddeld van 5 tot maximaal 10 weken, maar er zijn ook leerlingen die voor langere tijd een deel van het onderwijs op hun eigen school en een deel op ReboundTOM blijven volgen. Van de school van herkomst wordt voldoende inspanning verwacht met betrekking tot het aanleveren en de planning van de lesstof.
De ReboundTOM voorziening is bij het ministerie van OC&W geregistreerd als Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

Vragen?


Neem gerust contact met ons op via:

ReboundTom
06-43252069

a.rutsen@swvvowaterland.nl

Onze scholen