Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Loket VO Waterland

 

Loket: voor alle vragen aan het samenwerkingsverband

De medewerkers van het loket denken graag met u mee en verzorgen naast consultatie, specialistische inhoudelijke ondersteuning. U kunt het loket per telefoon of mail bereiken. Samen met alle andere medewerkers van het samenwerkingsverband vormen zij het kenniscentrum voor alle scholen (en hun leerlingen en ouders) die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.

De loket medewerkers verzorgen tevens het secretariaat van de toelaatbaarheidsverklaringen commissie: zij adviseren de commissieleden over het al dan niet afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen waarvan de huidige school dit nodig acht. Daarnaast zijn de medewerkers van het Loket verantwoordelijk voor het adviseren aan school of een leerling die deelneemt aan Praktijkonderwijs kan opstromen naar VMBO met LWOO, of omgekeerd of een leerling kan afstromen van VMBO LWOO naar Praktijkonderwijs. Hiervoor is een nieuwe TLV PrO of VMBO LWOO aanwijzing noodzakelijk.

Op verzoek van/in overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen kunnen de loket medewerkers verwijzen naar ‘ het VO adviesteam’, een onafhankelijk expertise team van GGZ organisatie Levvel-de Bascule. Dit team bestaat uit een select gezelschap (senior) onderwijsdeskundigen, maatschappelijke deskundigen en psychologen en orthopedagogen. Het VO adviesteam is in te schakelen voor leerlingen met complexe vragen, een onduidelijk instroomadvies of voor ondersteuning van een schoolteam bij het vinden van een juiste aanpak in specifieke situaties.

Onze scholen