Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Waterlandse overstap

 

De Waterlandse overstap vervangt niet het basisschooladvies

Bij de overgang van de basis onderwijs school naar de voortgezet onderwijs school wil de wetgever alle leerlingen de best mogelijke kansen bieden. In Waterland willen we dat ook, dus houden we ons aan de wet. Dat betekent dat:

  • Het advies van de basisschool bepalend is voor het niveau (zoals vmbo, havo, vwo) waarop een leerling geplaatst wordt in een voortgezet onderwijs school.
  • De basisschool dit advies baseert op de jarenlange ervaring met de leerling.

 

Passend Onderwijs, zorgplicht en LWOO/PrO

Scholen hebben binnen een samenwerkingsverband zorgplicht en moeten een zo passend mogelijke onderwijsplaats bieden. Zodra een leerling is aangemeld op een voortgezet onderwijs school, passend bij het basisschooladvies, heeft deze school zorgplicht.

Als een leerling ondersteuning nodig heeft om op het geadviseerde niveau een diploma te halen, dan maakt de voortgezet onderwijs school een plan voor ondersteuning waarbij de informatie van de basisschool inclusief resultaten van de Waterlandse overstap gebruikt worden. Deze informatie komt pas ter beschikking aan de voortgezet onderwijs school nadat de zorgplicht is ingegaan.

Om in aanmerking te komen voor leerweg ondersteuning op het VMBO (LWOO), praktijkonderwijs (PrO) en vormen van speciaal onderwijs verplicht de wetgever dat de leerling vooraf getoetst is.

Downloads


Handleiding POVO BAO

Protocol overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland

Dyslexie Protocol Waterlandse Overstap

Onze scholen