Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Alle scholen en docenten zijn er op gericht om ertoe bij te dragen dat de leerling succes heeft in zijn of haar onderwijs carrière.

Docenten spannen zich altijd in om elke leerling zo passend mogelijk onderwijs te bieden. En daarin slagen ze over het algemeen erg goed.

Maar iedereen heeft wel eens hulp nodig. Alle scholen bieden daarom basisondersteuning. Leerlingen kunnen in de school bijvoorbeeld terecht bij de mentor en verschillende andere ondersteuners als zij een probleem ervaren. De meeste leerlingen kunnen daarmee prima verder.

Voor leerlingen die zoveel obstakels op hun pad vinden dat daardoor hun onderwijs carrière tijdelijk of langer in het geding komt werken de scholen in onze regio intensief samen. Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen, leerlingen en ouders hierbij.

Aanvragen

Toelaatbaarheidsverklaring

Nieuwsbrief

Aanmelden of downloaden

Tools

Privacy / Handreiking

Vragen?

Neem contact met ons op

Aanvragen

Toelaatbaarheidsverklaring

Nieuwsbrief

Aanmelden of downloaden

Tools

Privacy / Handreiking

Vragen?

Neem contact met ons op

Corona Zelftest

voor leerlingen V(S)O scholen in Waterland

Binnenkort ontvangen de scholen in de regio Waterland zelftesten voor medewerkers en leerlingen. Leerlingen die dicht bij een leerling of medewerker zijn geweest die besmet blijkt te zijn, krijgen van de school een test mee naar huis. De leerling voert thuis, in overleg met ouders/verzorgers* de test uit en volgt nadat de uitslag bekend is de richtlijnen van de overheid .
(Lees ook deze informatiebrief)

U bent het niet verplicht, maar… We vragen u de uitslag aan school te melden omdat het helpt om op tijd te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn op school. Deze informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde vastgelegd en vertrouwelijk behandeld.

* Is een leerling jonger dan 12 jaar, dan bepaalt een ouder/verzorger of deze de zelftest uitvoert. Leerlingen vanaf 12 tot 16 jaar beslissen dit samen met ouders. Leerlingen van 16 jaar of ouder beslissen zelf.

Onze scholen