Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Steun voor ouders & jeugd

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school
goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen
en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet,
in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem
of haar past. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten
ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt
op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht
passend onderwijs.

Wilt u informatie over dit steunpunt?

Neem dan contact op met:
Anita de Waard
ouder, ervaringsdeskundige
E-mail:  dewaard@swvvowaterland.nl
Telefoonnummer: 06 – 48 43 86 25

SWVVO / VO loket Waterland
E-mail: info@swvvowaterland.nl
Telefoonnummer: 06 – 15 06 53 35

Vragen?

Neem contact met ons op

Onze scholen