Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

LET OP: INDIEN ER MAATREGELEN  ZIJN M.B.T. COVID-19,
GAAN DE TRAININGEN ONLINE DOOR!!!!!!
Uitzondering is de voorstelling “gekke kinderen… Zijn anders dan gewoon”

Onze scholen