Waterlandse overstap

Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling ReboundTOM   ReboundTOM is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, die ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs in Waterland. ReboundTOM is bedoeld voor jongeren die om...