home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

ToeLaatbaarheidsVerklaringen commissie (TLV)

De TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) commissie heeft de taak vast te stellen welke leerlingen toelaatbaar zijn tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De commissie bestaat uit een technisch voorzitter (directeur samenwerkingsverband VO), een vertegenwoordiger (rector / directeur / schoolleider) van elke V(S)O school met een locatie in de regio Waterland en wordt ondersteund door twee onafhankelijke deskundigen die tevens de taak van secretaris hebben. De deskundigen beoordelen of de aanvraag compleet is en onderzoeken of het wenselijk is de TLV af te geven. Hierbij wordt onderzocht of er nog meer passende onderwijs mogelijkheden zijn. Is dat het geval, dan zal de loketmedewerker altijd contact opnemen met de aanvragende school en ouders zodat zij hierover mee kunnen denken. De commissie zal uiteindelijk een besluit nemen.

Aanvragen kunnen bij het Loket VO Waterland worden ingediend. 

Loket contactgegevens  

Op afroep beschikbaar: advies commissie leerlingzorg

Deze commissie bestaat uit (senior) vertegenwoordigers van de scholen binnen het samenwerkingsverband, voorheen lid van de Permanente Commissie Leerlingzorg en hebben allen ruime ervaring op verschillende onderwijstypen opgedaan. De commissie is zelden nodig, afgelopen schooljaar bijvoorbeeld is slechts voor twee gevallen een beroep op de commissie gedaan, maar zij is altijd oproepbaar. De taken van de commissie beperken zich tot het bieden van consultatie en advies voor de incidentele gevallen waarin de medewerkers van het Loket VO Waterland onvoldoende antwoord kunnen geven of een extra toets van hun advies nodig achten. 

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign