home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

Centraal scholingsaanbod SWV VO Waterland 2020-2021

Scholing is bedoeld voor alle medewerkers van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband.
Hieronder vallen OP/OOP/conciërges/zorgco/stagiaires.
Als je het niet zeker weet kun je altijd een bericht sturen aan scholing@swvvowaterland.nl-

  • LET OP; INDIEN ER MAATREGELEN  M.B.T. COVID-19 ingesteld worden of doorlopen, GAAN DE TRAININGEN ONLINE DOOR!!!!!!
    Uitzondering is de voorstelling “gekke kinderen ……. Zijn anders dan gewoon”


Klik hieronder op je keus en lees de uitgebreide info.
Meld gerust aan bij scholing@swvvowaterland.nl of vragen voor info.

Voor info mastercursus(sen) Hoge School kun je terecht bij annemarie.heesters@hu.nl

Cursus en data:

1 MOTIVATIE STIMULEREN EN VASTHOUDEN
   Data: 2 en 9 februari / 2, 16 en 30 maart 2021

2 AUTISME IN HET VO
   Data: 18 januari, 1 en 15 februari, 1 maart 2021

3 Ivo Mijland EDUCATIEF THEATERPROGRAMMA
   Datum: 29 september 2021

4 HERKENNEN EN OMGAAN MET (HOOG) BEGAAFDE LEERLINGEN
   Data: worden nader bekend gemaakt. Start na de voorjaarsvakantie

1. MOTIVATIE STIMULEREN EN VASTHOUDEN

inhouden uit de mastermodule Onderwijsverbetering op gebied van sociaal emotioneel leren van de leerroute Gedrag

Het motiveren van vooral leerlingen in de bovenbouw is voor veel docenten een uitdaging. Hoe stimuleert u de minder gemotiveerde leerling? En welke rol spelen competentie, relatie en autonomie bij de motivatie van leerlingen? Hoe kunt u het eigenaarschap van uw leerlingen vergroten zodat ze meer betrokken zijn en echt tot leren komen?

In deze master cursus “Motivatie stimuleren en vasthouden” van 5 bijeenkomsten krijgt u inzicht in motiverende technieken, weet u wat de rol en invloed van de docent is op het motiveren van uw leerlingen, krijgt u te maken met motiverende technieken en weet u motiverende interventies toe te passen.  U krijgt inzicht op de invloed van uw gedrag als docent op de motivatie van uw leerlingen en hoe om te gaan met ongemotiveerde groepen .

Data:
2 en 9 februari 2021
2, 16 en 30 maart 2021

Tijd:
16.30 - 20.00 uur

2. AUTISME IN HET VO

Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaren de wereld op een andere manier dan mensen zonder ASS. Soms laten ze daarbij moeilijk te verstaan gedrag zien.

49% van de kinderen met ASS in Nederland volgt onderwijs in het regulier onderwijs. Het is voor een leerling met ASS soms echt 'rocket science' om zich staande te houden in de school. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze begrepen worden door de medewerkers van de school en dat er houvast geboden kan worden.

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is het doorgronden van ASS, waardoor er meer begrip ontstaat voor leerlingen met ASS. Indien je het gedrag, denken en voelen van leerlingen met ASS beter begrijpt, dan kun je hier beter op inspelen op school.

Je krijgt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen die leerlingen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs.

De cursus biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.

Inhoud

Bijeenkomst 1

Centraal staat de vraag: 'Wat is ASS?' Er wordt aandacht besteed aan de verklaringen over ASS en hoe je moeilijk te verstaan gedrag van leerlingen met ASS kunt verklaren. En, wat zeggen leerlingen zelf over hun ASS?

Bijeenkomst 2

Hierin wordt aandacht besteed aan de communicatie met leerlingen met ASS. Het ondersteunen van leerlingen met ASS in de sociale interactie én samenwerken staan centraal.

Bijeenkomst 3

Er wordt verkend hoe samenhang en structuur geboden kan worden in tijd, ruimte, activiteiten en afspraken en regels. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe leerlingen met ASS leren en hoe je deze leerlingen hierin kunt ondersteunen.

Bijeenkomst 4

In deze bijeenkomst gaan we het hebben over de preventie van probleemgedrag en het inrichten van een autismevriendelijke school. Er is ruimte om terug te komen op aspecten uit vorige bijeenkomsten die nog aandacht vragen.

In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor allen die werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs die graag leerlingen met ASS beter willen leren begrijpen en helpen. Docenten, conciërges, RT'ers, begeleiders etc.


Data: 18 januari 2021 1 en 15 februari 2021 1 maart 2021


Tijd: 16.30 – 20.00 uur

3. Ivo Mijland EDUCATIEF THEATERPROGRAMMA

Gekke kinderen .....zijn anders gewoon

Elkaar leren kennen en kennis opdoen kan op vele manieren, en dus investeert het samenwerkingsverband ook dit jaar weer in een (educatief) theaterprogramma : dit keer hebben we Ivo Mijland kunnen strikken. Hij komt op uitnodiging van het samenwerkingsverband naar Purmerend op 29 september 2021in de Purmaryn in Purmerend. Voor medewerkers van de VO en PO scholen is de voorstelling gratis, maar ook de Purmaryn heeft geen onbeperkte plaatsen dus zorg dat je er bij bent: VOL = VOL!

Een cabareteske voorstelling over het opvoeden en begeleiden van kinderen die net een tikkie anders zijn. In een interactief avontuur krijg je een spiegel voorgehouden over hoe het voor kinderen is als we ze niet serieus nemen in hun anders zijn. Om de boodschap kracht bij te zetten, gaat hij met de zaal aan de slag in een zoektocht naar hoe we allemaal onze merkwaardigheid hebben. Tijdens de voorstelling zul je regelmatig uit de theaterstoel gaan.

Ivo Mijland introduceert carnaval als verplicht vak, vraagt jouw mening over de Playboy van december 2009 en nog veel meer andere te gekke randzaken.

Datum: 29 september 2021

Aanmelden?
mail naar  scholing@swvvowaterland.nl

4. HERKENNEN EN OMGAAN MET (HOOG) BEGAAFDE LEERLINGEN

Specialisten (VOSTOK/LAIKA) verzorgen in het kader van het project begaafde leerlingen een aantal bijeenkomsten voor docenten om kennis te maken met de doelgroep, leerlingen die soms zonder enige moeite door ons onderwijs systeem rollen en leerlingen die onderpresteren om verschillende redenen, bijvoorbeeld om niet op te vallen, of omdat ze hun vaak hoge competentie niet kunnen inzetten door gebrekkige andere vaardigheden, of omdat ze zich vervelen of verliezen in de neiging tot perfectionisme.

Hoe kom je daar achter en wat kan je een dergelijke leerling bieden in de klas?

Data: worden nader bekend gemaakt. Start na de voorjaarsvakantie.

 

 
Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders
Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign