passend onderwijs voor elke leerling
home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

ReboundTOM

ReboundTOM is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, die ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs in Waterland.

ReboundTOM is bedoeld voor jongeren die om reden van gedragsproblemen en/of motivatieproblemen tijdelijk niet het lesaanbod in hun reguliere school kunnen volgen.
Het is de bedoeling dat de leerling na afloop van de Rebound periode terug keert op de eigen school.

Rebound is een voorziening waar onderwijs en (jeugd)hulpverlening Spirit! samenwerken om schooluitval te voorkomen. In de groep zijn altijd een docent en een klassenassistent aanwezig. Vakonderwijs in de exacte vakken wordt door een bevoegde, respectievelijk bekwame vakdocent verzorgd.

Er kunnen maximaal 12 leerlingen tegelijkertijd geplaatst zijn. De verblijfsduur varieert van 5 tot maximaal 10 weken. Van de school van herkomst wordt voldoende inspanning verwacht met betrekking tot het aanleveren en de planning van de lesstof.

De ReboundTOM voorziening is bij het ministerie van OC&W geregistreerd als Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).


Rebound TOM
:
Oosthuizerweg 10
1135 GH Edam

Algemeen: 06-46405304
Kantoor: 0299-454572

reboundt@psg.nl

Downloads:
- Beleidsstuk ReboundTOM
- Pestprotocol ReboundTOM
- Algemene regels bij verwijdering, time out en incidenten ReboundTOM
- Klachtenregeling samenwerkingsverband
- Meldcode Afwegingskader

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign