home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

 

Organisatie

Het samenwerkingsverband is vorm gegeven in een stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de in het samenwerkingsverband deelnemende schoolbesturen. Het bestuur wordt terzijde gestaan door een directeur.

Het samenwerkingsverband kent verder een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle aangesloten scholen, respectievelijk vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en een zorgcoördinatorenoverleg, waarin de zorgcoördinatoren van alle scholen, resp. vestigingen in de regio participeren.

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign