home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

Organisatie

Juridische structuur

De rechtspersoon is een stichting met de naam:
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland (VO 2707).

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37097099

Aan de stichting zijn de volgende partijen verbonden:

 • Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, zijnde het bevoegd gezag van het Don Bosco College te Volendam, brinnummer 20GS (vmbo, havo, vwo);
 • Stichting Clusius College, zijnde het bevoegd gezag van het Clusius College locatie Purmerend, brinnummer 25 EF, (vmbo);
 • Stichting Atlas College, zijnde het bevoegd gezag van De Triade locatie Edam, brinnummer 25 DA (vmbo);
 • Stichting Purmerendse Scholengroep, zijnde het bevoegd gezag van de Purmerendse ScholenGroep te Purmerend met SG W.J. Bladergroen, SG Gerrit Rietveld, SG Antoni Gaudi, SG Nelson Mandela, SG Jan van Egmond Lyceum en SG Da Vinci College te Purmerend, brinnummer 01EO (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo);
 • Stichting Zaam, zijnde het bevoegd gezag van het Bernard Nieuwentijt College te Monnickendam, brinnummer 17VF04 (vmbo, onderbouw havo);
 • Stichting Altra, zijnde het bevoegd gezag van het vso Altra College locatie Purmerend, brinnummer 17IQ12;
 • Stichting OPSO, zijnde het bevoegd gezag van de OSVO Martin Luther Kingschool te Purmerend, brinnummer 15DZ00 (zmlk).

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de in het samenwerkingsverband deelnemende schoolbesturen en bestaat vanaf de oprichting uit 7 bestuursleden, waarvan twee leden, de secretaris en de penningmeester, het dagelijks bestuur vormen en 5 leden toezicht houden. Het voorzitterschap is belegd bij een onafhankelijk voorzitter.

Binnen de stichting is een stuurgroep ingesteld van schoolleiders van alle scholen. De stuurgroep is samen met de directeur beleidsvoorbereidend en adviseert het bestuur.

Het samenwerkingsverband vo Waterland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Fiscaal nummer
8156 66 044

Contactgegevens
Bezoekadres: Flevostraat 257, 1440 AW, Purmerend
Telefoon: (0299) 748 023
Emailadres: loket@swvvowaterland.nl

Contactpersoon
Mevr. M. van Zanten, directeur.
Email: m.vanzanten@swvvowaterland.nl

Beleidsplan
Ondersteuningsplan 2018-2022

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van het Samenwerkingsverband is conform de cao vo 2018-2019.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
 1. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs zijnde een netwerkorganisatie en een (uitvoerings-)organisatie: het loket;
 2. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen zodat jongeren een passend leeraanbod kan worden geboden en daardoor het onderwijs en de ondersteuning waar leerlingen recht op hebben, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen;
 3. het realiseren dat alle jongeren in de regio een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
 4. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor jongeren in de regio die extra ondersteuning behoeven.
Ambitie
Alle leerlingen naar school; geen thuiszittende leerlingen; geen leerlingen tussen wal en schip; iedere leerling op de juiste plaatsl zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen; talentontwikkeling van alle leerlingen; tegemoet komen aan de voorkeur van ;leerlingen voor een school binnen de eigen regio; gezamenlijke verantwoordelijkheid van besturen voor de schoolloopbaan van alle leerlingen; de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgplicht; samenwerken in en om de school; versterken van de kwaliteit van het primaire proces en de professionaliteit van de leraar, versterken en verbreden van de basis ondersteuningsvaardigheden van alle scholen; versterken van de positie van ouders. En dit alles komt tot stand door samen te werken en elkaar te helpen de kwaliteit continu te verbeteren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiŽle verantwoording
Voor het jaarverslag en financiŽle verantwoording verwijzen wij u naar de pagina Ďdocumentení op deze website.

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign