home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

Loket: voor alle vragen aan het samenwerkingsverband

De medewerkers van het loket denken graag met u mee en verzorgen naast consultatie, specialistische inhoudelijke ondersteuning. Samen met alle andere medewerkers van het samenwerkingsverband vormen zij het kenniscentrum voor alle scholen (en hun leerlingen en ouders) die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.

De loket medewerkers verzorgen tevens het secretariaat van de toelaatbaarheidsverklaringen commissie: zij adviseren de commissieleden over het al dan niet afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen waarvan de huidige school dit nodig acht. Daarnaast zijn de medewerkers van het Loket verantwoordelijk voor het adviseren aan school of een leerling die deelneemt aan Praktijkonderwijs kan opstromen naar VMBO met LWOO, of omgekeerd of een leerling kan afstromen van VMBO LWOO naar Praktijkonderwijs. Hiervoor is een nieuwe TLV PrO of VMBO LWOO aanwijzing noodzakelijk.

Op verzoek van/in overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen kunnen de loket medewerkers verwijzen naar plusvoorziening ' het A-team'. Het A-team is een onafhankelijk expertise team van GGZ organisatie De Bascule, dat bestaat uit een select gezelschap (senior) onderwijsdeskundigen, maatschappelijke deskundigen en psychologen en orthopedagogen. Het A-team is in te schakelen voor leerlingen met complexe vragen, een onduidelijk instroomadvies of voor ondersteuning van een schoolteam bij het vinden van een juiste aanpak in specifieke situaties.

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

Copyright 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign